เครียดๆอยู่ ดู gif. ที่อิพี่คริสไก่ติดซอกเงิงแล้วแม่ง ฮาชิบหาย #ใช้ออรัลบีมั้ยเพ่ 5555555