Good thing na hanggang 10:30 lang ako bukas! See ya on Cinema 4,  Digital Theatre 2D!! Reserved a ticket na!!! #sabiiik!!!! #lastnato! )=