Crack nails design turn into plain royal blue polish, sayang ang 35 pesos ko!  #superfail