อยากได้มาเลี้ยงมาก TvT นากทะเล #seaotter #otter  http://twitpic.com/bcy1h0 http://twitpic.com/bcy1i7