ehem. walang semplang sa sand surfing sa first try.. actually isang try lang hihi @ Paoay #sanddunes of Ilocos.