My fav photo of @WGyubin taken by me ^^ hihihi #WWTJakarta2012