PR-firma hittar på egen kampanj för att minska cykelolyckor http://bit.ly/W04NS0 och tar därefter tillbaks. #cykla