I shot @GunsNRoses backstage B4 #AppetiteForDemocracy @TheJointLV @HardRockHotelLV. Shows thru 11/24 #Vegas