JUHI CHAWLA shakes a leg " I am the Best..."  at the #AsiaVisionMovieAward2012 at Sharjah Stadium, @iam_juhi @sanjaysuri @Purab_Kohli