@EliteV_Promo #EliteWednesdays #TakeOne Performing @BILLYBLUE305 Thanksgiving Kickoff Nov 21 #Miami #NightLife