@missworkaholic At the time of opening the shop,store or business premises recite du-a'a ALLAAHUMMA INNEE AS-ALUKA MIN KHAYRIHAA WA KHAYRI AHLIHAA WA A-O'OD'U BIKA MIN SHARRIHAAWA SHAARI AHLIHAA