สภาพเครื่องแต่งกาย... มันเจ้าหญิงสูงศักดิ์กับคนรับใช้ชัดๆ #DN