ลงแบบคร่าวๆ วัตสันกลายเป็นเลสตราด หมอเป็นจ่าโดโนแวน #ชิบหาย