Naremember ni nko cya. Kadtong kyutai nga bata a2ng U.N.O. :">