En dan, aan de monding van de #Vecht, het majestueuze #Muiderslot