"De bomen dorren in 't laat seizoen..." Was Willem Kloos soms in #Loenen a/d #Vecht geweest?