@van ! Papunta sa St. Lourdes Grotto #withfamily #sanjosedelmontebulacan.