I met some Austrian tourists on the strip! #ILoveAustria #Vegas