ตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวพม่า 3 ครั้งบนแผนที่ จากข้อมูล usgs