Ernest #Hemingway ov səfərinə təravətlənməkçün fasilə verir. Photo © Robert Capa #trip