ความงดความบนผืนดิน นั้นยังมีให้เธอให้ดูเสมอ และทำให้เธออุ่นใจ
ถึงจะแปลเปลี่ยนไปให้เธอรู้ ว่ามีฉัน เคียงข้างเธอ