อ๊ากกเสร็จแล้วลิซ่าที่ข้าตายไปกับสีดำ orz!! #ebw #tangoevent