[เอาคุณแม่ทิวาสออกมาเร็วกว่ากำหนด... #อยากอุ้มอุสบ้าง #npcเฝ้าคลัง]