#OnThisDay Happy Birthday: Aleksandar Kolarov (10 November 1985). Wing Back timnas Serbia dan Man City