at Sizzlin' Pepper Steak. ika nga ni tatay, para sa mga trip magpaso ng dila! #latelunch #hotmeal #saturdate