งาน #CopyRight กำลังพูดถึงความเชื่อของคนทั่วไปอยู่