Sama ya dek strat california nya. Gak mesti harus pake gitar bagus. Sederhana tapi ngena, kmu hrus kyak dia :) #JM