Hindi na maichura pagMumukha eh , GUTOOOM na, pero later on WORTH it din ang Pag-antay!  #ArmyNavy