ito ang activity ko kanina.#Duty 
pagkatapos pumunta kami sa #AdorationChapel #Cathedral #Friday