Οι παλιές αγάπες (δεν) πάνε στον παράδεισο... @EVenizelos #EVenizelos #Pasok #sosialistes @aloverdos @a_loverdos