Jgh from @MissPink52's home. Saya magpalipad ng helicopter. Balik sa pagkabata. Haha! xD #RemoteControl