Kung talagang mahal mo ang isang tao. Hindi mo hahanapin sa ibang tao ang mga pagkukulang niya sa’yo.