@iamthattgirl @pokeitlikejello Tina the day I adopted her: