De toekomst zal uitwijzen of hier een spatie te weinig is gebruikt. #doping #stuk @spatiegebruik