Go #obama goooooo!!!!!!! #voteforobama #usa #president #bbcnews