1st the dawn drum circle then enmass to vote at #FTMojave #rez #AZ #FiredUp #Ready2Go #Obama2012