Salmorejo with white and green asparagus.  #GourmetTapasTour #fb