Best election slogan yet. #Election2012 #femalevote #LOL