Got my #VoteNo shoes on.. ready to go! #Minnesota @MN4allfamilies