Vore det inte bättre om bussarna gick var 10e minut #SL istället för 3st på en å samma gång och sedan ingen på 27 min.