สรุป บทบาทของ #ICC โดย ดร.จารุพรรณ กุลดิลก @ajarnjar