Γεμάτες Αμαλίας, Όθωνος, Φιλελληνων χωρίς παλμό.  Αποκομμένη απο ΜΑΤ μόνο η Γεωργίου Α'. #Syntagma #6Ngr #rbnews