สาระแน พย.๕๕ @NokkTori #his http://twitpic.com/basmuc