#NORTHDAKOTA #OHIO #OKLAHOMA #OREGON #PENNSYLVANIA #RHODEISLAND #SOUTHCAROLINA #SOUTHDAKOTA #TENNESSEE #OBAMA