ช่วงเวลาดีๆที่เธอกับฉันไม่ต้องกังวลอะไร~~ ^^/  #GP'  #05/11/55