#NDUBZLLLTour @iamfazer pointing the mic at us :) now thats what u call PERFECT #TeamNDUBZ #STL