เหตุผล ที่ต้อง ลงนาม ศาลอาญาระหว่างประเทศ #ICC  (อังกฤษ: International Criminal Court (ย่อ: ICC); ฝรั่งเศส: Cour Pénale Internationale) เป็น ศาลสถิตยุติธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ ...