#MT #NE #NV #NH #NJ #NM #NY #NC #ND #OH #OK #OR #PA #RI #SC #TN #TX #UT #VT #WA #VA #WV #WI #WY #OBAMA #BARACK #VP