ซ้อมยิงปืนวันนี้ มีพัฒนาการดีขึ้นมาก #cu shooting club