ขอคันนี้เอาไว้ขับวันจันทร์ 2014 Aston Martin Vanquish Source: affluence-de-la-vie #adlv #Featured ♫♪ #Photooftheday